New Page 1

The Efforts of www.nafseislam.com

Share This Page   

Answers @ Mufti / Fatwa System

Welcome " Guest "


Back To Previous Page
Question No:
704
salam...keya farmata hain ulema Musht zani ka bara me..? kue ka.. Musht Zani kay hawaley sey imamo\'n ki ra\'ey mein ikhtilaf hai. Imam Malik aur Imam Shafa\'ee isey gunah aur haram samajhtey hain. Imam Abuhanifa kay nazdeek gunah sey bachney kay liye ba\'waqt e zaroorat ki ja sakti hai aur Khuda maaf farma dey ga. Imam Han\'bal isey ja\'ez samajhtey hain aur in kay nazdeek iss ka koi gunah nahin. Islam mein halal aur haram bohut wazeh hain. Islam ka ek bunyaadi usool yeh hai kay har cheez halal hai jab tak Allah aur uskay Rasool ney usko haram na qarar diya ho. Quran Majeed mein musht zani kay haram honay ka kahin bhi wazeh zikr nahin. Ba\'az ulma\'a ney sura Momineen ki aayat 5,6 : \"yaqeenan falah paee eeman laney walo\'n ney jo …apni sharamgaho\'n ki hifazat kartey hain, siwaey apni biwiyon aur londiyon kay\" sey akhaz karney ki koshish ki hai kay yeh haram hai jab kay bohut sey doosrey ulma\'a ney yeh mafhoom nahin liye. Kuch ney kaha kay iss sey muraad mat\'aa hai ba\'az ney kaha kay iss sey muraad zina hai. Yani iss hawaley sey ahl e ilm mein khasa ikhtilaaf hai. Agar iss sey murad musht zani li jaey to phir iss sey yeh nukta bhi nikalta hai kay biwi aur londi ki har cheez ja\'ez hai aur halal hai yani maq\'ad mein mubashrat karna bhi ja\'ez aur halal hoga. To phir iss per yeh daleel di jati hai kay amal e qom e loot ko to Quran mein wazeh tor per haram qaraar dya gaya hai. Quran majeed kay muta\'alley sey ek baat samney aati hai kay ba\'az jagah Quran majeed ney ek cheez ki hurmat ki taraf sirf ishara kya magar kisi doosri jagah isey wazahat sey haram qarar dey diya gaya. Yani koi aisa gunah e kabira nahin jis ko Quran o hadees mein wazahat sey beyan na kya gaya ho. Chunancha Quran majeed mein musht zani kay haram honay ki koi wazeh ayat mojood nahin. Iss tarah Allah kay nabi ney bhi isey haram qaraar nahi diya. Meine ahadees ki ahem kutub ko chaan maara, mujhey musht zani ki hurmat per koi ek bhi hadees nahin mili. Sirf Anas bin Malik kay hawaley sey ek hadees ka zikr aata hai magar ahl e ilm ney isey ghareeb qarar diya hai kyun kay is ski sanad mein ba\'az ravi majhool aur za\'eef hain. Phir meine ulma e ahl e hadees aur ahnaaf sey bhi rabta kya to woh bhi kisi sahi hadees ki taraf meri rehnumaee nahin kar sakey, yeh masla mojooda daur ki paedawar nahin bul kay Allah kay nabi kay daur mein bhi tha. Meri naqis ra\'ey mein Allah aur us kay nabi ney iss masley sey sarf-e-nazar kya hai. Chunancha Imam Zehbi ney apni mashhoor kitab \'Gunah e Kabira Ki Kitab\' mein 79 gunah e kabira ka zikr kya hai. Jo darj zael hain: Allah kay sath shirk karna Qatal karna Jadu karna Namaz chorna Zakat ada na karna Mah e Ramzan ka roza bina uzr chorna Taqat kay bawajood Haj na karna Walaedaen ki nafarmani karna Qareebi rishtey daaron sey qata\'a ta\'alluq kar lena aur sila rehmi na karna Zina karna Amal e qom e loot Soodi laen daen Yateem ka maal khana Allah aur Rasool per jhoot bolna Maedan e jang sey farar Hakim e waqt ka re\'aya ko dhoka dena aur unn per zulm karna Ghamand karna aur deengein marna Jhooti gawahi dena Sharab peena Jua baazi Paakdaman aurton per tohmat lagana Maal e ghaneemat mein khayanat karna Chori karna Daaka dalna Jhooti qasam khana Zulm o zyaditi karna Ghunda tax wasool karna Haram khana Khudkushi karna Aksar baton mein jhoot bolna Allah kay qanoon sey hutt kar faisla karna Faisla karney per rishwat lena Jins e mukhalif ki mushabihat ikhtiyar karna Dayyoosi ikhtiyar karna yani apney ghar walon mein akhlaqi buraee (zina) ko bardaasht karna Halala karney wala aur halala karwaney wala Peeshaab kay chee\'nton sey perhaez na karna Jaanwaron kay mu\'nh per daagh lagana Dunya kay husool kay liye ilm hasil karna aur ilm ko chupana Khayanat karna Ehsaan jatlana Taqdeer ko jhutlana Logon ki posheeda baton kit oh lagana Chughal khori karna Bilawajah la\'anat karna Dhoka dena aur ahed poora na karna Najoomi aur kahan ki tasdeeq karna Khawand ki nafarmani karna Bilazaroorat tasweer banana Museebat kay waqt tamanchey marna, noha karna, kaprey pharna, ser kay baalon ko mundwadena, baalon ko nochna, halakat aur tabahee ki bud dua\'en karna Zulm aur sarkashi karna Kamzor ghulam, londi, biwi ya janwar per zulm karna Parosi ko takleef dena Musalman ko takleef ya gali dena Takabbur ya baraee ki gharz sey tehband takhno\'n sey neechey rakhna Soney chaandi kay bartanon mein khana peena Mardon ka sona ya resham pehenna Ghulam ka bhaag jana Ghaer Allah kay naam per zibah karna Jaan boojh kar haqeeqi nasb ka izhar karna Jhagraloo pan ka muzahira karna Izaafi pani rok lena Kam tolna ya kam naapna Allah ki tadbeero\'n sey bey khauf hona Murdaar ya khinzeer ka gosht khana Juma\'a aur farz namaz ko terk kardena Ba jama\'at ki bajaey tanha namaz parhna Allah ki rehmat sey mayoos hona Musalman ko kafir kehna Dhoka fareeb dena Sahaba karam mein sey kisi ko gaali dena Ghalat faisla karney wala qazi Jhagrey kay doran gaaliyan dena Nasb ka tana dena Mayyat per noha karna Zameen kay nishanaat mitana Ghalat rivaj paeda karna ya gumraahi ki da\'awat dena Ja\'ali husn paeda karna Musalman ki taraf aslaha kay sath ishara karna Hudood-e-haram mein zyaditi karna poori fehrist ka ba ghor jaeza lein, iss fehrist mein kahin khudlazzati ka zikr nahin. Ek zamaney mein mujhey haerat thi kay ek kaam jisey 95% log karney per majboor hain, woh gunah hai. Ab ilm hua kay Allah aur uskay Rasool ney iss masley mein sukoot farmaya hai, magar humarey ba\'az ulma\'a ney isey haram qarar dey diya. Iss ka maqsad yeh nahin kay hum khudlazzati/mushtzani ki wakalat kar rahey hain na hum iska mashwara detey hain kay sab larkon aur naujawanon ko aisa karna chahiyie, meine khud nahin kii. Humara maqsad sirf yeh hai kay iss mozou per mua\'ashirey mein paee janey wali ghalat fehmiyon ki haqeeqat beyan karein, ta\'hum iss kay koi nuqsaanat nahin aur na hi yeh gunah e kabira hai. me na ya aik website pa para ha...ulema keya farmata hain is ka bara me....
Answer: Download

 
Literature   Quran & Tafseer   Ahadees   Fatawa Jaat   Sunni Jarayed

Arabic Books

Urdu Books

English Books

Namoos-e-Risalat

Khatm-e-Nabowat

Tahreek-e-Pakistan

Kufriya Akayed-e-Batila

 

Kanz-ul-Eeman

Tafseer Ibn-e-Kasir

Durr-e-Mansoor

Tibiyan-ul-Quran

Tafseer-e-Mazhari

Tafseer-e-Naeemi

& More

 

Jamayat-ul-Ahadees

Sihaah Sittah

Sharha Saheeh Muslim

Tahavi Shareef

& More

 

Fatawa-e-Razawiya

Waqar-u-Fatawa

Fatawa-e-Amjadiya

Fatawa-e-Africa

Fatawa-e-Europe

& More

 

Kalma-e-Haq

Daeel-e-Raah

Monthy Al Ashraf

Faiz-e-Aalam

Ma'arif-e-Raza

Monthly Mustafai

Noor-ul-Habeeb

& More

Open